U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De dagelijkse verkoopverrichtingen per vertegenwoordiger filteren

0000002241     -      30-10-2013

Aan de hand van de configuratie die hier beschreven wordt, kunnen de dagelijkse verrichtingen per vertegenwoordiger worden gefilterd. Met behulp van een dialoogvenster kan één vertegenwoordiger of kunnen alle vertegenwoordigers worden geselecteerd door de gebruiker. Door deze instelling wijzigt ook de titel van het venster, waar de naam van de vertegenwoordiger aan wordt toegevoegd.

Deze programmering gebeurt aan de hand van een Gescom-customizer die de volgende interfaces implementeert:

De StringUpdate-methode moet twee keer worden gebruikt:

  • Een eerste keer voor de eerste opdracht bij het starten van het scherm.
  • Een tweede keer wanneer de gebruiker een knoop ontwikkelt die nog niet eerder werd geopend (voor elke knoop)

De code wordt als volgt samengesteld:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace Gescom
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IStringUpdater, MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer
    {

        public string StringUpdate(string StringToModify)
        {
            string id = Api.StrExtract(StringToModify, "<ID>", "</ID>");
            if (id.StartsWith("DASHBOARD_V"))
            {
                MercatorUi._Dialogs.DialogAskComboRet rep = Dialogs.AskRep("Welke vertegenwoordiger?", true);
                if ((rep != null) && (rep.Id != "")) // Allemaal : rep.Id=""
                {
                    StringToModify = StringToModify.Replace(" from lignes_v", string.Format(",'{0}' as id_rep,'{1}' as nom_rep from lignes_v", Api.UnquoteSql(rep.Id), Api.UnquoteSql(rep.Lib)))
                                                   .Replace("rayons.id) where ", string.Format("rayons.id) where (pieds_v.id_rep='{0}') and ", Api.UnquoteSql(rep.Id)));
                }
            }
            else if (id == "DASHBOARD_NODE")
            {
                Form f = Globals.Main.WonTopForm();
                if ((f != null) && (f is MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDashboardForm))
                {
                    MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDashboardForm gescomDashboardForm = (MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDashboardForm)f;
                    if (gescomDashboardForm.Dt.Columns.Contains("id_rep"))
                    {
                        string id_rep = gescomDashboardForm.Dt.Rows[0]["id_rep"].ToString();
                        StringToModify = StringToModify.Replace("(pieds_v.date>=@date_1)", string.Format("(pieds_v.id_rep='{0}') and (pieds_v.date>=@date_1)", Api.UnquoteSql(id_rep)));
                    }
                }
            }
            return StringToModify;
        }

        public void FormLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            if (WindowsForm is MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDashboardForm)
            {
                MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDashboardForm gescomDashboardForm = (MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDashboardForm)WindowsForm;
                if (gescomDashboardForm.Dt.Columns.Contains("nom_rep"))
                    gescomDashboardForm.Text += " - Vertegenwoordiger: " + gescomDashboardForm.Dt.Rows[0]["nom_rep"].ToString();
            }
        }

    }
}