U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De grootte beperken van bestanden die zijn opgeslagen in een SqlFileView

0000003199     -      02-01-2024

De component SqlFileView van Mercator heeft een gebeurtenis UploadingFile die kan worden gebruikt om aangepaste code uit te voeren wanneer het bestand op het punt staat te worden opgeslagen in de database. Het doet twee dingen:

  • voorkomen dat een bestand dat groter is dan een ingestelde maximale grootte (in ons voorbeeld 1024 kb) wordt opgeslagen in de database
  • als het bestand een afbeelding is, het formaat aanpassen om de grootte te verkleinen

Deze twee functies worden ondersteund door de customiser die hieronder wordt getoond. Het voorbeeld is gegeven voor een SqlFileView in het klantenbestand.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Linq;
using System.Drawing;

// <CompileWithRoslyn />

namespace SigCli
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer, MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {

        public void FormLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form form)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)form;
            MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView movableSqlFileView = sigForm.MovableControls.Values.OfType<MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView>().FirstOrDefault();
            if (movableSqlFileView != null)
                movableSqlFileView.UploadingFile += MovableSqlFileView_UploadingFile;
        }

        public void FormClosedCustomize(System.Windows.Forms.Form form)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)form;
            MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView movableSqlFileView = sigForm.MovableControls.Values.OfType<MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView>().FirstOrDefault();
            if (movableSqlFileView != null)
                movableSqlFileView.UploadingFile -= MovableSqlFileView_UploadingFile;
        }

        const int MAX_KB = 1024;
        const int MAX_WIDTH = 800;
        const int MAX_HEIGHT = 800;

        private void MovableSqlFileView_UploadingFile(object sender, MercatorUi._BaseClasses.SqlFileView.UploadingFileEventArgs e)
        {
            if (e.FileContent.Length / 1024 > MAX_KB)
            {
                if (e.FileName.EndsWith(".jpeg", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)
                       || e.FileName.EndsWith(
".jpg", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)
                       || e.FileName.EndsWith(
".png", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
                {
                    try
                    {
                        using (Bitmap bitmap = new Bitmap(e.Node.LocalFileName))
                        {
                            if ((bitmap.Width > MAX_WIDTH) || (bitmap.Height > MAX_HEIGHT))
                            {
                                var newImage = Api.ResizeImage(bitmap, new Size(MAX_WIDTH, MAX_HEIGHT));
                                
                                using (System.IO.MemoryStream memoryStream = new System.IO.MemoryStream())
                                {
                                    if (e.FileName.EndsWith(".jpeg", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase) || e.FileName.EndsWith(".jpg", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
                                        newImage.Save(memoryStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
                                    else
                                        newImage.Save(memoryStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
                                    e.FileContent = memoryStream.ToArray();
                                }
                            }
                        }
                        Dialogs.Stop($"L'image \"{e.FileName}\" a été redimensionnée en {MAX_WIDTH}x{MAX_HEIGHT} !");
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        Dialogs.Stop(ex.Message);
                        e.Cancel = true;
                        return;
                    }
                }
                else
                {
                    Dialogs.Stop($"Le fichier \"{e.FileName}\" a une taille supérieure à {MAX_KB} kb !");
                    e.Cancel = true;
                }
            }
        }
    }
}