U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De inhoud van een tabel in de SQL-database van Mercator bewerken

0000002332     -      27-08-2017

De bijgevoegde assembly bevat een formulier die toestaat om de inhoud van een tabel in de SQL-database van Mercator aan te passen. De bewerkbare velden worden bepaald door de laatste aanvraag in parameters.
 
Om de update mogelijk te maken is het beter om de identifier in het “select” deel van de toepassing te laten lopen of om het “*” karakter te gebruiken na alle velden geordend te hebben.
 
Vb: select id,nom from transport order by nom
Vb: select * from transport order by nom
 
Het is op te merken dat de velden “id” en “type” automatisch verborgen worden in de te bewerken velden.
 
Naast het wijzigen van de al bestaande records kan dit formulier ook toevoegen of verwijderen. Voor nieuwe records zijn er 2 waarden die automatisch door de code beheerd worden:  
 •  Id : automatisch gedefinieerd door Api.Ident()
 •  Type : gedefinieerd door de 4de en 5de parameters van de assembly (afhankelijke van het type)
Deze parameters zijn gedefinieerd door:
 1. De naam van de tabel
 2. Het verzoek om de velden weer te geven
 3. De titel van het venster
 4. Het type (numeriek)
 5. Het type (karakter)
 
Bijvoorbeeld : een externe tabel toevoegen om de prijsstelling van de transportkosten te beheren
 1. Voer in de SQL tab van de code editor het script CREATE_TABLE_TRANSPORT.SQL (bekijk het ZIP-bestand hieronder)
 2. Plaats de ManageTabel.dll fiche in de hoofdmap van Mercator (voorzien in de sub-map ManageTabel in het ZIP-bestand hieronder)
 3. Plaats Transport.MAI in de Mercator data map om deze nieuwe tabel te wijzigen via het “Tools / Modules / Transport” menu (bekijk het ZIP-bestand hieronder)
 4. Herstart Mercator


Te laden : 0000002332.zip (62 Kb - 18-07-2014)