U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De onbewerkte gegevens van een boekhoudkundig document weergeven

0000002041     -      31-05-2013

De hier beschreven programmering laat toe de onbewerkte gegevens weer te geven van een boekhoudkundig document dat op dat moment wordt bewerkt. Deze weergave wordt gerealiseerd via de DataSetViewer van MercatorUi. De code moet worden uitgevoerd vanaf een C#-tabblad van de code-editor zodra het gewenste boekhoudkundige document is geopend. Merk op dat het hierdoor mogelijk is om de eigenschap DataSet van de BookingEngine van het venster BookingForm weer te geven. Deze DataSet bevat alle DataTables die noodzakelijk zijn voor de werking van het document: PIEDS_C, LIGNES_C, LIGNES_C_ANA, LIGNES_ISTAT, TVACODES, SEQUENC, CLI, FOU ... (afhankelijk van het type document).

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace MyNameSpace
{
    public class Class1 : MercatorUi.Interfaces.IExec
    {

        public void Main()
        {
            List<Form> l = _Divers.OpenFormsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Booking.BookingForm));
            if (l.Count > 0)
            {
                MercatorUi.Forms.Booking.BookingForm bookingForm = (MercatorUi.Forms.Booking.BookingForm)l[0];
                if (bookingForm.BookingEngine != null)
                    _Divers.ViewData(bookingForm.BookingEngine.DataSet);
            }
        }

    }
}