U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De onbewerkte gegevens van een informatiebestandfiche weergeven

0000002040     -      31-05-2013

De hier beschreven programmering laat toe de onbewerkte gegevens weer te geven van de informatiebestandfiche die op dat moment wordt bewerkt. Deze weergave wordt gerealiseerd via de DataSetViewer van MercatorUi. De code moet worden uitgevoerd vanaf een C#-tabblad van de code-editor zodra de gewenste informatiebestandfiche is geopend. Merk op dat het hierdoor mogelijk is om de eigenschap DataSource van het venster SigForm weer te geven. Deze eigenschap is met name een DataTable die slechts één record bevat.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace MyNameSpace
{
    public class Class1 : MercatorUi.Interfaces.IExec
    {

        public void Main()
        {
            List<Form> l = _Divers.OpenFormsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Sig.SigForm));
            if (l.Count > 0)
            {
                MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)l[0];
                _Divers.ViewData(sigForm.DataSource);
            }
        }

    }
}