U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De parameterinstelling van alle informatiebestanden van een dossier exporteren/importeren

0000001968     -      12-05-2017

De in de bijgevoegde zip geleverde module laat toe de volledige parameterinstelling van alle informatiebestanden (versie Aruba) van een dossier te exporteren/importeren.

De volgende gegevens worden geïmporteerd/geëxporteerd:

 1. de tabel met de controles die op het signaletische scherm bepaald werden in de Aruba-versie evenals de standaardwaarden;
 2. de definitie van de "Lijst"-schermen van de informatiebestanden;
 3. de lijst van de eventueel voor deze informatiebestanden gedefinieerde assemblies (specifieke knoppen, scripts ...).

 

Installatie

 • Kopieer het bestand Imp_exp_param.mai in de gegevensdirectory; dit bestand kan herbenoemd worden (met behoud van zijn extensie).
 • Installeer het bestand Imp_exp_param.dll in de hoofddirectory van Mercator.
 • Na de heropstart van Mercator is de module "Imp_exp_param" (of nieuwe naam) beschikbaar in het menu "Tools \ Modules".

 

Gebruik - exporteren

 • Start de module op (via het menu "Tools \ Modules") en selecteer "Exporteren".
 • De module vraagt u
  • om de directory te selecteren en de naam te definiëren van het xml-bestand dat de lijst met de controles zal bevatten. Zodra u op "Opslaan" klikt, wordt het bestand gegenereerd.
  • om de directory te selecteren en de naam van het xml-bestand bepalen die de standaardwaarden voor signaletiek bevat.
  • om de directory te selecteren en de naam te definiëren van het xml-bestand dat de definitie van de "Lijst"-schermen zal bevatten. Zodra u op "Opslaan" klikt, wordt het bestand gegenereerd.
  • om de directory te selecteren en de naam te definiëren van het xml-bestand dat de betrokken assemblies zal bevatten. Zodra u op "Opslaan" klikt, wordt het bestand gegenereerd.

 

 

Gebruik - importeren

 • Start de module op (via het menu "Tools \ Modules") en selecteer "Importeren".
 • Selecteer het te importeren deel (Informatiebestanden, Lijsten of Assemblies). U dient deze optie zoveel maal op te starten als er te importeren delen zijn.
  Voor het informatiebestand vraagt de module naar het bestand met de controles en het bestand met de standaardwaarden.

 

In onderstaand bestand treft u ook een XML-voorbeeldbestand met betrekking tot de definitie van de schermen 'Lijsten' voor het klanteninformatiebestand, leveranciers, algemene rekeningen en vaste activa.Te laden : 0000001968.zip (20 Kb - 01-02-2017)