U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De progressBar gebruiken

0000002002     -      18-06-2013

De onderstaande module laat zien hoe de progressBar wordt gebruikt, die onderaan in het Mercator-scherm verschijnt. Ze is gebaseerd op de statische klasse MercatorUi.Progress die de onderstaande 3 openbare methodes omvat:

  • ProgressCreate: Int-parameter: totaal aantal te doorlopen stappen bij het initialiseren van de progressBar;
  • ProgressIncrement: Int-parameter: aantal te incrementeren stappen;
  • ProgressDestroy: geen parameter: de progressBar verwijderen.

Voorbeeld van een code:

Zoom
DataSet ds = Api.Zselect(conn, reqSql);
if (ds == null)
    return;
MercatorUi.Progress.ProgressCreate(ds.Tables[0].Rows.Count);
foreach (DataRow dr in ds.Tables[0].Rows)
{
    MercatorUi.Progress.ProgressIncrement(1);
    ...
}
MercatorUi.Progress.ProgressDestroy();