U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een artikel maken via code zonder het SigForm scherm te tonen

0000003231     -      25-06-2024

Met deze code kunt u een nieuw artikel maken zonder het scherm met de gegevens weer te geven. Het gebruikt de methode RecordCreateAndSave van de klasse MercatorUi.Sig.Sig.

Deze methode past het volgende toe :

  • het nieuwe id volgens de parameters van het dossier (tenzij de nieuwe id wordt geforceerd via de parameter newId)
  • de standaardwaarden
  • de automatisch EAN-code indien van toepassing.

Deze code is bruikbaar voor alle signaletieken van Mercator.

Let op : deze functie voert geen integriteitscontroles uit op de overgedragen gegevens, behalve die bepaald door de beperkingen op de database. Het geeft ook geen waarschuwingen die normaal beschikbaar zijn in de Mercator-interface (zoals dubbele sleutels, ...). Scripts worden ook niet uitgevoerd.

Zoom
MercatorUi.Sig.SigStock sigStock = MercatorUi.Sig._SigsStatic.SigByModule<MercatorUi.Sig.SigStock>();
bool b = sigStock.RecordCreateAndSave("Nouvel article", (dr) =>
{
    dr["s_prix_ti"] = 99;
    dr["s_modelen"] = "Nieuw artikel";
});