U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een bestand toevoegen aan een SqlFileView

0000003216     -      19-03-2024

De component SqlFileView van Mercator biedt verschillende methoden om een bestand op te laden.

Om een bestand op te laden waarvan u een lokale versie hebt en dat zal worden opgeslagen met de andere wijzigingen van SqlFileView, biedt Mercator deze twee methodes aan. Indien nodig zetten ze de vlag "gewijzigd" van de component. Dit zal een volgende opslag activeren.

Zoom
public bool AddFileToRoot(string localFileName)
public bool AddFileToNode(SqlFileNode parentNode, string localFileName)

 

De parameter localFileName moet het volledige pad naar een bestaand bestand bevatten.

Als je de handtekening met parentNode gebruikt, moet deze node overeenkomen met een directorynode. (IsDirectory is ingesteld op waar)


Om een bestand in een al opgeslagen SqlFileView te plaatsen en ervoor te zorgen dat dit bestand direct in de database wordt opgeslagen, kan deze andere methode worden gebruikt. Deze veroorzaakt dus geen wijziging die moet worden opgeslagen op de SqlFileView.

Zoom
public bool AddFileAndSaveIt(string fileName, byte[] fileContent)

De parameters zijn :

  • fileName : naam van het bestand, zonder de directory. Dit is de naam van het bestand dat wordt weergegeven in de SqlFileView.
  • fileContent : de inhoud van het bestand. Als je start vanuit een lokaal bestand, kun je System.IO.File.ReadAllBytes() gebruiken om de inhoud van dit lokale bestand te verkrijgen.