U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een directory zippen

0000001932     -      11-12-2012

Deze code laat zien hoe u een zipbestand creëert met daarin een directory en al zijn subdirectories.

string d_newid = ...;
MercatorUi.Wait. WaitStatic .WaitWindow( "Bezig met zippen ..." );
bool test = MercatorZipper. Zipper .ZipDirectory( Api .AddBS(dir), "c:\\foxcache\\" + d_newid + ".zip" , new MercatorZipper. ZipProgressDelegate (MercatorUi. Progress .QuickProgress));
MercatorUi.Wait. WaitStatic .WaitClear();

De derde parameter van ZipDirectory is optioneel. Deze laat hier toe om de standaardvoortgangsbalk van Mercator weer te geven waarmee de voortgang van het zipproces kan worden gevolgd.

De namenruimte MercatorZipper bevindt zich in MercatorTunnel.dll.