U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een e-mail in Outlook voorbereiden

0000001941     -      27-12-2019

MercatorTunnel bevat de nodige resources voor de voorbereiding van een e-mail in Outlook. Dit kan dan ook worden gerealiseerd met deze eenvoudige code:

MercatorOutlook. OutlookStatic .SendMail( "Test sujet" , "Mercator" , "info@mercator.eu" , "<html><body>Contenu<br><b>bold</b></body></html>" , new string [2] { @"C:\Test\Pcmn.zip" , @"C:\Test\params2.xls" });

Daartoe moet u dus de volgende parameters invoeren:

  • onderwerp van de e-mail
  • naam van de bestemmeling van de e-mail
  • e-mailadres van de bestemmeling van de e-mail
  • content, hetzij in HTML-formaat (zoals in dit voorbeeld), hetzij rechtstreeks in onbewerkte tekst (zonder HTML-code)
  • een stringtabel met eventuele bijlagen. Als er geen bijlage moet worden toegevoegd, kunt u de waarde null invoeren.