U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een filtering forceren via een knop in een informatiebestand

0000001991     -      04-06-2013

Het onderstaande voorbeeld omvat de code van een knop geplaatst in het informatiebestand "Klanten". Met deze knop kan een filtering in datzelfde informatiebestand worden geforceerd. De tweede parameter van FilterExpression moet een geldige SQL-clausule zijn die verwijst naar de tabel CLI.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorController;
using MercatorUi;

namespace MercatorUi.MovableControls.ButtonsCodes
{
    public static class Script
    {

        public static void Exec(MercatorUi.MovableControls.MovableButton clickedButton)
        {
            // enter your customized code here
            Forms.Sig.SigForm sigForm = (Forms.Sig.SigForm)clickedButton.Form;
            sigForm.Sig.FilterExpression(sigForm, "C_NOM like '%guy%'");
        }
    }
}