U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een knop verbergen in het contacten-rooster

0000002404     -      23-08-2016

Deze customizer toont hoe je kan het weergeven (of niet) van knoppen kan beheren in het contactrooster van de klantenfiche.

In het voorbeeld hieronder, is de knop "Alle lijnen wissen" ontoegankelijk en onzichtbaar.

De code is opgebouwd op basis van de SigCli  customizer die volgende interfaces implementeert:

De code is als volgt:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using MercatorUi;
using MercatorApi;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace SigCli
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer,
                              MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {

        public void FormLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;

            List<Control> l = sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Contacts));
            if (l.Count > 0)
            {
                MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Contacts contacts = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Contacts)l[0];
                contacts.AssociatedPanelCreated += new MercatorUi.MovableControls.MovableGrid.AssociatedPanelCreatedHandler(contacts_AssociatedPanelCreated); //
            }
        }

        public void FormClosedCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;

            List<Control> l = sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Contacts));
            if (l.Count > 0)
            {
                MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Contacts contacts = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Contacts)l[0];
                contacts.AssociatedPanelCreated -= new MercatorUi.MovableControls.MovableGrid.AssociatedPanelCreatedHandler(contacts_AssociatedPanelCreated); //
            }
        }
        
        private void contacts_AssociatedPanelCreated(object sender, MercatorUi.MovableControls.MovableGrid.AssociatedPanelCreatedEventArgs e)
        {
            foreach (Control c in e.AssociatedPanel.Controls)
                if (c.Name == "buttonXDelete")
                {
                    c.Visible = false;
                    c.Enabled = false;
                }
        }
    }
}