U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een veld van de CLI-tabel toevoegen in een commercieel beheersdocument

0000002189     -      27-08-2017

Deze configuratie is niet echt een module aangezien dit met een eenvoudige expression kan worden gedaan. Met deze configuratie wordt een read only textbox toegevoegd in een verkoopscherm, waarin bijvoorbeeld het btw-nummer wordt vermeld.

Dat kan door een expression toe te voegen. De code daarvan is:

Zoom
MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = ((MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)currentExpression.Form).BillingEngine;
if (billingEngine.CLI == null)
    return "";
else
    return billingEngine.CliRecord.C_NUM_TVA; ;

Merk de test op (billingEngine.CLI == null). Deze eigenschap van billingEngine kan leeg zijn indien er geen klant geselecteerd werd.

In deze expression, moet de ID van de text box die bij ID_CLI hoort vervolgens worden aangeduid in de eigenschap RefreshedBy. Door het klantveld te verlaten, wordt de expression automatisch vernieuwd.