U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Exporteren van bepaalde kolommen in de informatiebestanden verbieden

0000003088     -      24-06-2022

Onderstaande code laat zien hoe men het exporteren (via Excel, XML, ...) kan uitschakelen voor bepaalde kolommen in de informatiebestanden. Dit draagt bij aan de bescherming van kolommen met confidentiële informatie.

Zoom
namespace SigStock
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.ISigCreated
    {
        public void SigCreated(MercatorUi.Sig.Sig sig) // Men moet Mercator opnieuw opstarten zodat er rekening wordt gehouden met de wijzigingen in de customizer van SigCreated.
        {
            MercatorUi.Sig.SigStock sigStock = (MercatorUi.Sig.SigStock)sig;
            sigStock.FieldList["S_PRIX_HT"].IsExportable = false;
            sigStock.FieldList["S_PRIX_TI"].IsExportable = false;
            sigStock.FieldListDispo["QV_1"].IsExportable = false;
            sigStock.FieldListArtfou["PRIX"].IsExportable = false;
        }
    }
}