U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Geef standaard de naam van de derde partij weer in het eerste raster van de Ondervraging voor commerciƫle artikels

0000002966     -      02-09-2020

Met de hier beschreven customizer kan de naam van de derde partij standaard worden weergegeven in het eerste raster van de Ondervraging voor commerciële artikels. Alsof de gebruiker het contextmenu "Toon Naam Derde" had geselecteerd.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;
using System.Linq;

namespace SigStock
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer, MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {

        public void FormLoadCustomize(Form windowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)windowsForm;
            var stockInterro = sigForm.MovableControls.Values.OfType<MercatorUi.Forms.Sig.SigObjects.StockInterro>().FirstOrDefault();
            if (stockInterro != null)
                stockInterro.Grid1.StandardColumnsCreated += Grid1_StandardColumnsCreated;
        }

        public void FormClosedCustomize(Form windowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)windowsForm;
            var stockInterro = sigForm.MovableControls.Values.OfType<MercatorUi.Forms.Sig.SigObjects.StockInterro>().FirstOrDefault();
            if (stockInterro != null)
                stockInterro.Grid1.StandardColumnsCreated -= Grid1_StandardColumnsCreated;
        }

        private void Grid1_StandardColumnsCreated(object sender, EventArgs e)
        {
            var grid1 = (MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro)sender;
            string menuString = Api.Proper(_Divers.Iif_langue(Globals.Langue, "Show Thirdp. Name", "Derdepers. Naam Tonen", "Montrer Nom Tiers"));
            var mnuToggleName = grid1.ContextMenuStripGrid.Items.OfType<ToolStripMenuItem>().Where(p => p.Text == menuString).FirstOrDefault();
            if ((mnuToggleName != null) && !mnuToggleName.Checked)
                mnuToggleName.PerformClick();
        }
    }
}