U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het btw-percentage in de lijnen wijzigen in een document van commercieel beheer

0000002210     -      27-08-2017

Deze configuratie is niet echt een module aangezien dit met een eenvoudige knop kan worden gedaan. Met behulp van deze knop kan in alle lijnen van het huidige document het percentage 21 % vervangen worden door 6 %.

Dat kan door een knop toe te voegen. De code daarvan is:

Zoom
// enter your customized code here
MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)clickedButton.Form;
billingForm.BillingEngine.LignesVRecords.Where(l => l.TAUX_TVA.CompareTo(21, 2) == 0).ToList().ForEach(l => l.TAUX_TVA = 6);
billingForm.BillingEngine.UpdateAmounts();