U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de bron van een element in een informatiebestand dynamisch wijzigen ?

0000002074     -      18-06-2013

Deze programmering is bedoeld om de broncode van een element in een informatiebestand dynamisch te wijzigen. In ons voorbeeld willen we het tarief van de artikels weergeven in functie van de winkelvestiging.

De hier geïllustreerde programmering wordt gerealiseerd op basis van een SigStock-customizer die de volgende interface implementeert:

De code van deze customizer ziet er als volgt uit:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace SigStock
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer
    {

        public void FormLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;

            MercatorUi.MovableControls.MovableDoubleBox textPrix = (MercatorUi.MovableControls.MovableDoubleBox)sigForm.MovableControls["778735B277"];
            textPrix.Source = "s_tarti_" + Globals.ParamPos["NUM_SITE"];
            textPrix.DataBindings.Clear();
            textPrix.DataBindings.Add("Text", sigForm.DataSource, textPrix.Source, false, (textPrix.ReadOnly ? DataSourceUpdateMode.Never : DataSourceUpdateMode.OnValidation));
        }
    }
}