U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe lijnen in de Billing Engine groeperen volgens bepaalde criteria?

0000002449     -      21-06-2016

Deze customizer laat ons toe om lijnen te hergroeperen in de BillingEngine volgens verschillende criteria.

Het werkt op dezelfde manier als de groepering die je krijgt via rechtsklik + groep in het rooster.

Het is mogelijk de instellingen door te geven van extra criteria die niet gegroepeerd moeten worden (naast de standaard criteria van Mercator).

Zoom
private void billingEngine_BeforeSave(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSaveEventArgs e)
{
    MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine) sender;
    billingEngine.LIGNES.Columns.Add("NEG", typeof(bool));
    billingEngine.LIGNES.Columns.Add("NONREG", typeof(int));
    int i = 1;
    foreach (DataRow dr in billingEngine.LIGNES.Select("id_article <> ''"))
    {
        if (Math.Round(Convert.ToDouble(dr["q"]), Globals.N_DEC_Q) >= 0)
            dr["NEG"] = false;
        else
            dr["NEG"] = true;
        if ((dr["id_article"].ToString() == "365737") || (dr["id_article"].ToString() == "365738"))
        {
            dr["NONREG"] = i;
            i++;
        }
        else
            dr["NONREG"] = 0;
    }
    billingEngine.Group(new string[]{"PU","REMISE","NEG","NONREG"});
    billingEngine.LIGNES.Columns.Remove("NEG");
    billingEngine.LIGNES.Columns.Remove("NONREG");
}