U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In een boeking in de boekhouding naar de rooster gaan om er per code wijzigingen in aan te brengen

0000002163     -      07-11-2013

Deze programmering toont hoe u via de code het boekingsrooster kan bereiken voor een boeking in de boekhouding. Dit vormt dus het uitgangspunt om de eigenschappen van dit rooster te wijzigen of om er events aan te koppelen.

De code moet in een Booking-customizer geplaatst worden die gecreëerd werd vanuit de bijbehorende boekhoudsequentie. Implementeert de volgende interfaces:

Maakt vooral gebruik van het event BookingFormLoaded van de BookingEngine van de huidige boeking.

De code wordt als volgt samengesteld:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace Booking
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBookingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBookingEngineClosed
    {

        public void BookingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Cpta.BookingEngine BookingEngine)
        {
            BookingEngine.BookingFormLoaded += new EventHandler(BookingEngine_BookingFormLoaded);
        }

        public void BookingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Cpta.BookingEngine BookingEngine)
        {
            BookingEngine.BookingFormLoaded -= new EventHandler(BookingEngine_BookingFormLoaded);
        }


        void BookingEngine_BookingFormLoaded(object sender, EventArgs e)
        {
            MercatorUi.Forms.Booking.BookingForm bookingForm = (MercatorUi.Forms.Booking.BookingForm)sender;
            if (bookingForm.LinesEditor == null)
                return;
            MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro grid = bookingForm.LinesEditor.GridGen;
        }
    }
}