U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In een verkoop vermijden dat men een artikel kan wijzigen/verwijderen

0000002800     -      21-03-2018

Deze programmatie toont hoe je het wijzigen/verwijderen van een artikellijn kan voorkomen in een document. Dit is speciaal ontworpen voor verkooppunten waarbij correcties gedaan worden door een lijn met negatieve hoeveelheid toe te voegen. De code hieronder doet dit:

  • Wanneer men een artikel toevoegt via de LinesEditor is het niet langer mogelijk om deze lijn te bewerken of uit te wissen.
  • Bij het verwijderen van één of meerdere lijnen, wordt de te verwijderen artikellijn toegevoegd met een negatieve hoeveelheid.

Deze programmatie is een goed vertrekpunt voor:

  • andere kolommen te bevriezen,
  • te voorkomen dat bepaalde artikelen gewijzigd/verwijdert kunnen worden
  • ...

Deze versie houdt geen rekening met het automatisch verwijderen van samengestelde artikelen.

De code gebruikt het event BeforeDeleteLine van de BillingEngine en vereist een Mercator-voucher 10.2 of hoger.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using MercatorExtensions;
using MercatorDatabase;

namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed
    {

        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine)
        {
            billingEngine.BillingFormLoaded += billingEngine_BillingFormLoaded;
            billingEngine.BeforeDeleteLine += BillingEngine_BeforeDeleteLine;
        }

        public void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine)
        {
            billingEngine.BillingFormLoaded -= billingEngine_BillingFormLoaded;
            billingEngine.BeforeDeleteLine -= BillingEngine_BeforeDeleteLine;
        }

        void billingEngine_BillingFormLoaded(object sender, EventArgs e)
        {
            MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine)sender;
            if (!billingEngine.ReadOnly)
            {
                billingEngine.BillingForm.FormClosed += billingEngineBillingForm_FormClosed;
                MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro grid = ((MercatorUi.Forms.Billing.BillingObjects.LinesEditor)billingEngine.BillingForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Billing.BillingObjects.LinesEditor))[0]).Grid;
                grid.CellEnter += grid_CellEnter;
            }
        }

        void billingEngineBillingForm_FormClosed(object sender, EventArgs e)
        {
            MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)sender;
            if (!billingForm.BillingEngine.ReadOnly)
            {
                billingForm.FormClosed -= billingEngineBillingForm_FormClosed;
                MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro grid = ((MercatorUi.Forms.Billing.BillingObjects.LinesEditor)billingForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Billing.BillingObjects.LinesEditor))[0]).Grid;
                grid.CellEnter -= grid_CellEnter;
            }
        }

        //Het wijzigen van het veld ID_ARTICLE vermijden 
        void grid_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro grid = (MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro)sender;
            if ((e.RowIndex > -1) && (e.ColumnIndex > -1) && (grid.Columns[e.ColumnIndex].Name == "id_article"))
                grid.Columns[e.ColumnIndex].ReadOnly = (grid.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value is string) && !string.IsNullOrWhiteSpace(grid.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value.ToString());
        }

        // Tussenkomen in het verwijderen van de lijn en een negatieve artikellijn toevoegen
        void BillingEngine_BeforeDeleteLine(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeDeleteLineEventArgs e)
        {
            MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine)sender;
            if (e.LignesVRecord.ID_ARTICLE != "")
            {
                var lv_new = new MercatorDatabase.LIGNES_V(billingEngine.LIGNES.NewRow());
                Api.DataRowMerge(lv_new.DataRow, e.DataRow);
                lv_new.DL_ID = Api.Ident();
                lv_new.QorQ_UNITE = -lv_new.QorQ_UNITE;
                int i = Api.DataRowIndexInDataTable(e.DataRow);
                if (i == billingEngine.LIGNES.Rows.Count - 1)
                    billingEngine.LIGNES.Rows.Add(lv_new.DataRow);
                else
                    billingEngine.LIGNES.Rows.InsertAt(lv_new.DataRow, i + 1);
                billingEngine.UpdateAmounts();
                e.Cancel = true; // het verwijderen van de lijn voorkomen
            }
        }
    }
}

 

Zie ook : Hoe kan je voorkomen dat een document uit het commercieel beheer gewist wordt?