U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Maak een nieuwe informatiebestandsfiche vanuit een modaal venster

0000002616     -      29-03-2016

De hier getoonde programmatie illustreert hoe we een nieuw informatiebestandsfiche aanmaken vanuit een modaal venster. Aangezien deze creatie gemaakt is in een SigForm , gepresenteerd in een dialoogvenster, kan u de fiche invoegen in een langer proces, die kan worden verdergezet vanaf de fiche correct gecreëerd is. De code gebruikt de essentiële methode NewRecordInModalForm van de klasse MercatorUi.Sig.Sig.

Het gegeven voorbeeld wordt toegepast op het informatiebestand Klant en de code werd geplaatst in een Ruban-knop. Merk op dat de methode NewRecordInModalForm een DataRow retourneert, met de inhoud van de gecreëerde fiche en null als de gebruiker gekozen heeft om de creatie te annuleren.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorController;
using MercatorUi;

namespace Mercator.Ribbon.ButtonsCodes
{
    public static class Script
    {

        public static void Exec(DevComponents.DotNetBar.ButtonItem clickedButtonItem)
        {
            // enter your customized code here
            MercatorUi.Sig.Sig sigCli = MercatorUi.Sig._SigsStatic.SigByModule(MercatorUi.Sig._SigEnum.CLI);
            Dictionary<string, object> forcedValues = new Dictionary<string, object>(); // permet de passer des valeurs supplémentaires, en plus des valeurs par défaut
            forcedValues.Add("C_REGIME", 6);
            forcedValues.Add("C_CAT1", "Catégorie 1");
            DataRow newCli = sigCli.NewRecordInModalForm(forcedValues);
            if (newCli != null)
                MercatorUi.Dialogs.Stop(string.Format("Vous venez de créer le client \"{0}\" !", newCli["c_nom"]));
        }
    }
}