U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Mercator-gegevens exporteren naar een Excelbestand

0000001934     -      11-12-2012

De hier beschreven module laat zien hoe u de Dotnet-tools van Mercator moet gebruiken om een Excelbestand te genereren. De laatste lijn laat het automatisch openen van het aldus gegenereerde bestand toe.

De volgende exportformaten worden ondersteund:

  • Excel: formaat 2007 en hoger (XLSX)
  • Excel2003: formaat 2003 (XLS)
  • XML
  • SDF
  • ASCII

Merk op dat de namenruimte MercatorExporter in MercatorTunnel.dll staat (verwijzing toevoegen noodzakelijk).

Zoom
DataSet ds = Api .Zselect(MercatorUi. Globals .RepData, "select * from cli" );
if (ds == null )
     return ;
string fileName = @"c:\test\testcli.xlsx" ;
if (MercatorExporter. Exporter .Export(ds.Tables[0], MercatorExporter. ExporterFormats .Excel, fileName))
    System.Diagnostics. Process .Start(fileName);