U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Open de CRM-takenlijst met actieve filtering

0000003136     -      07-03-2023

In het CRM-takenvenster kunt u verschillende filters instellen (aanmaakdatum, vervaldatum, uitgevoerde of niet-uitgevoerde acties, ...) via het contextuele menu. Het is mogelijk ditzelfde venster te openen met een filter reeds actief. Dit gebeurt met een code zoals de onderstaande die, in dit voorbeeld, deze filter plaatst:

  • vervaldatum tussen twee vastgestelde data,
  • alleen de "niet uitgevoerde" acties.
Zoom
MercatorUi.Forms.Action.CrmTasksForm.Filter filter = new MercatorUi.Forms.Action.CrmTasksForm.Filter
{
    DueDate1 = new DateTime(2023, 3, 1),
    DueDate2 = new DateTime(2023, 3, 3),
    DoneOnly = MercatorUi.Forms.Action.CrmTasksForm.FilterDone.OnlyNotDone
};
MercatorUi.Forms.Action.CrmTasksForm crmTasks = new MercatorUi.Forms.Action.CrmTasksForm(filter);
crmTasks.Show(MercatorUi.Globals.iw);

 

De klasse MercatorUi.Forms.Action.CrmTasksForm.Filter bevat deze eigenschappen:

  • FilterDone DoneOnly
  • DateTime CreationDate1
  • DateTime CreationDate2
  • DateTime DueDate1
  • DateTime DueDate2
  • string CreatorId1
  • string CreatorId2
  • string IdUser