U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Overschrijvingen sorteren

0000003013     -      31-05-2021

De hier getoonde customizer maakt het mogelijk om "lopende" overschrijvingen te sorteren. In het onderstaande voorbeeld wordt de sortering uitgevoerd op naam van de begunstigde. De code bestaat uit een Accounting-customizer die de IStringUpdater implementeert.
Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Linq;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using MercatorDatabase;

namespace Accounting
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IStringUpdater
    {
        public string StringUpdate(string reqSql)
        {
            if (reqSql.Contains("<ID>SELECT_BANK_VIR</ID>"))
                return reqSql.Replace("order by virement.echeance", "order by virement.benef_nom");
            else
                return reqSql;
        }
    }
}