U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Prijs excl. btw berekenen in een modaal venster

0000001999     -      07-06-2013

Deze module berekent prijzen excl. btw in een modaal venster. In ons voorbeeld wordt deze prijs berekend als het product van twee getallen. De module wordt gerealiseerd via een informatiebestandcustomizer SigStock die de volgende interfaces implementeert:

Het begin van deze code is gelijkaardig aan het begin van deze module, want er wordt overgegaan tot de toevoeging van een knop in de textbox van de prijs excl. btw. Merk op dat het zoeken naar de controle hier wordt uitgevoerd door FindMovableControlsBySource, waarmee een controle kan worden teruggevonden via de naam van het veld waaraan ze is gelinkt.

Aangezien deze assembly een form bevat, is het niet aangeraden om deze assembly te installeren in de database. Het is eenvoudiger om deze assembly te compileren en in de hoofddirectory van Mercator te plaatsen. Voor de hercompilatie moeten de verwijzingen naar deze DLL's worden teruggeplaatst:

  • MercatorTunnel.dll
  • MercatorUi.dll
  • MercatorComponents.dll

Het project vindt u terug in het bijgevoegde zipbestand.

sigstock_calcform

 Te laden : 0000001999.zip (9 Kb - 13-11-2011)