U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verplaats de focus naar een veld, na het te valideren in een programmeer scherm

0000002318     -      25-11-2016

Deze programmering toont hoe men de code moet uitvoeren in het BeforeSave gebeurtenis om de cursor op een specifiek veld te plaatsen. Het voorbeeld is een geweigerde validatie in het REFERENCE veld en plaatst de focus op dit gebied.

Dit vestigt zich als volgt:

Zoom
private void billingEngine_BeforeSave(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSaveEventArgs e)
{
    MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine) sender;
    MercatorUi._BaseClasses.TimerOneShot timer = new MercatorUi._BaseClasses.TimerOneShot(timer_Tick, billingEngine);
    List <Control> l = billingEngine.BillingForm.FindMovableControlsBySource("REFERENCE");
    if (l.Count > 0)
        e.CancelSave = true;
}


void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    MercatorUi._BaseClasses.TimerOneShot timer = (MercatorUi._BaseClasses.TimerOneShot)sender;
    MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine) timer.Tag;
    List <Control> l = billingEngine.BillingForm.FindMovableControlsBySource("REFERENCE");
    if (l.Count > 0)
        _Divers.FocusError(l[0]);
}