U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Voeg de vervaldatum toe in het grootboek van de klantenfiche

0000002319     -      04-05-2020

Dit programma staat toe om de op het “Grote boek” tabblad van de klantenwaardering de einddatum toe te voegen. Deze ontwikkeling is gebouwd op een SigCli customizer die de volgende interfaces implementeert:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace SigCli
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IStringUpdater, MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer,
        MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {
        
        public string StringUpdate(string StringToModify)
        {
            string id = Api.StrExtract(StringToModify, "<ID>", "</ID>");
                        
            if(id == "LEDGER_CLI")
                return StringToModify.Replace("lignes_c.date,", "lignes_c.date,lignes_c.echeance,").Replace(",date,", ",date,echeance,").Replace("convert(datetime, '2999-12-31 0:0:0.0', 121),", "convert(datetime, '2999-12-31 0:0:0.0', 121),convert(datetime, '2999-12-31 0:0:0.0', 121),");
            else
                return StringToModify;
        }

        public void FormLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm) WindowsForm;
            List<Control> l = sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Ledger));
            if (l.Count > 0)
            {
                MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Ledger ledger = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Ledger) l[0];
                ledger.AfterColumnsCreated += new MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Ledger.AfterColumnsCreatedHandler(Ledger_AfterColumnsCreated);
            }
        }

        public void FormClosedCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm) WindowsForm;
            List<Control> l = sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Ledger));
            if (l.Count > 0)
            {
                MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Ledger ledger = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Ledger) l[0];
                ledger.AfterColumnsCreated -= new MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Ledger.AfterColumnsCreatedHandler(Ledger_AfterColumnsCreated);
            }
        }
        
        private void Ledger_AfterColumnsCreated(object sender, EventArgs e)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Ledger ledger = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Ledger) sender;
            ledger.Grid.Columns.Add("echeance", "Echéance");
            ledger.Grid.Columns["echeance"].Width = 68;
            ledger.Grid.Columns["echeance"].DataPropertyName = "echeance";
            ledger.Grid.Columns["echeance"].DefaultCellStyle.Format = Api.Iif(MercatorUi.Globals.DateMDY, "MM/dd/yyyy", "dd/MM/yyyy");     
        }
    }
}