U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Voeg het nummer van de week toe in de datumselector

0000002874     -      17-12-2021

Onderstaande customizer kan toegepast worden op alle configureerbare Mercatorschermen (SigForm, BillingForm, ActionForm, BookingForm, ...). Het wordt gebruikt om het nummer van de week weer te geven in de kalender die zich ontvouwt bij het kiezen van een datum in de datumselector.

num_semaine_nl

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;


namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer
    {

        public void FormLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form form)
        {
            MercatorUi.MovableControls.Interfaces.IFormForMovableControls formForMovableControls = (MercatorUi.MovableControls.Interfaces.IFormForMovableControls)form;
            formForMovableControls.MovableControls.Values.OfType<MercatorUi.MovableControls.MovableDateTimeBox>().ToList().ForEach(movableDateTimeBox => movableDateTimeBox.MonthCalendar.ShowWeekNumbers = true);
        }
    }
}