U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Zet een standaardwaarde in een toegevoegde kolom van Tarcli

0000002801     -      02-09-2020

In het hier gegeven voorbeeld kunt u een standaardwaarde instellen in een kolom van de grid van de tarieven voor klanten.

In ons geval is dit het veld "date_fin".

Dit systeem is beschikbaar in alle grids met "Toevoegen / Verwijderen" knoppen van de signaletieken.

De code is als volgt :

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Linq;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using MercatorDatabase;
using System.Windows.Forms;

namespace SigCli
{
    public class Customizer :
                   MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer,
                   MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {
        public void FormLoadCustomize(Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;
            List<Control> l = sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.TarCli));
            foreach (Control cTarCli in l)
            {
                MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.TarCli tarCli = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.TarCli)cTarCli;
                tarCli.AssociatedPanelCreated += TarCli_AssociatedPanelCreated;
            }
        }
        public void FormClosedCustomize(Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;
            List<Control> l = sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.TarCli));
            foreach (Control cTarCli in l)
            {
                MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.TarCli tarCli = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.TarCli)cTarCli;
                tarCli.AssociatedPanelCreated -= TarCli_AssociatedPanelCreated;
            }
        }

        private void TarCli_AssociatedPanelCreated(object sender, MercatorUi.MovableControls.MovableGrid.AssociatedPanelCreatedEventArgs e)
        {
            MercatorUi.MovableControls.Tools.GridButtons buttons = (MercatorUi.MovableControls.Tools.GridButtons)e.AssociatedPanel;
            buttons.BeforeClickInGridButtons += new MercatorUi.MovableControls.Tools.GridButtons.BeforeClickInGridButtonsHandler(buttons_BeforeClickInGridButtons);
            buttons.AfterClickInGridButtons += Buttons_AfterClickInGridButtons;
            buttons.Disposed += Buttons_Disposed;
        }

        private void Buttons_Disposed(object sender, EventArgs e)
        {
            MercatorUi.MovableControls.Tools.GridButtons buttons = (MercatorUi.MovableControls.Tools.GridButtons)sender;

            buttons.AfterClickInGridButtons -= Buttons_AfterClickInGridButtons;
            buttons.Disposed -= Buttons_Disposed;
        }
        private void Buttons_AfterClickInGridButtons(object sender, MercatorUi.MovableControls.Tools.AfterClickInGridButtonsEventArgs e)
        {
            MercatorUi.MovableControls.Tools.GridButtons buttons = (MercatorUi.MovableControls.Tools.GridButtons)sender;
            if ((e.ClickedButtonX == MercatorUi.MovableControls.Tools.ButtonsForGrid.Add) || (e.ClickedButtonX == MercatorUi.MovableControls.Tools.ButtonsForGrid.Insert))
            {
                MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)buttons.FindForm();
                List<Control> l = sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.TarCli));
                foreach (Control cTarCli in l)
                {
                    MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.TarCli tarCli = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.TarCli)cTarCli;
                    tarCli.Grid.CurrentRow.Cells["date_fin"].Value = new DateTime(2999, 12, 31);
                }
            }
        }
    }
}