U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De boekingsrekening van de klantenfiche opnieuw toepassen in de verkoopregels

0000002514     -      30-09-2017

Met deze SQL query kan de C_COMPTEV van CLI opnieuw worden toegepast in LIGNES_V.

 

update lignes_v set comptev = (select cli.c_comptev from cli inner join pieds_v on (c_id=id_cli) 
    where (lignes_v.id=pieds_v.id) and (lignes_v.journal=pieds_v.journal) and (lignes_v.piece=pieds_v.piece)) 
where id_article is not null

 

Het script of de opdracht kunnen makkelijk worden aangepast indien men andere variabelen opnieuw wil toepassen.