U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Module voor het opslaan van de naam van de standaardleverancier in de STOCK-tabel

0000002517     -      04-10-2015

Met deze parameterinstelling kan men de naam van de standaardleverancier opslaan in de STOCK-tabel. Bovendien kan men hiermee filteren op basis van de naam van de leverancier. Om deze oplossing te implementeren:

  • creëer in STOCK een veld S_FOU van het type C dat even lang is als het veld F_NOM in FOU;
  • voeg een aan S_FOU gelinkte combobox toe aan het informatiebestand "Artikels";
  • parametreer dit dropdownmenu als bron van de lijst "select f_nom from fou order by f_nom";
  • de trigger van het bestand "trigger.sql" installeren

Om S_FOU te intialiseren moet u, na installatie van de trigger, uitvoeren:

update ARTFOU set principal=principal where principal=1Te laden : 0000002517.zip (0 Kb - 04-10-2015)