U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Weergave in de klantenfiche van een rooster met de maandelijkse omzet, met selectie van het jaar

0000002516     -      15-03-2018

Met de bijgevoegde parameterinstelling kan in de klantenfiche een rooster voor de maandelijkse omzet worden toegevoegd, met selectie van het jaar.

U moet als volgt tewerk gaan:

  • In het klanten informatiebestand een rooster toevoegen
  • De query van het bestand SQL.TXT (in het zip-bestand) in de rooster plaatsen
  • De SigCli customizer invullen met de volgende code :

attention Vergeet niet de codelijnen "sigForm.MovableControls[ "B43C3A2A33" ]" te wijzigen zodat ze de ID vermelden die overeenstemt met het rooster dat u hebt toegevoegd.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using MercatorUi;
using MercatorApi;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.IO;

namespace SigCli
{
     public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer, MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {
         public void FormLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;
            MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.UserDefined userDefinedGrid = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.UserDefined)sigForm.MovableControls[ "B43C3A2A33" ];
            userDefinedGrid.BeforeFillWithData += new MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.UserDefined.BeforeFillWithDataEventHandler(userDefinedGrid_BeforeFillWithData);

            DevComponents.Editors.IntegerInput integerInput1 = new DevComponents.Editors.IntegerInput();
            integerInput1.BackgroundStyle.Class = "DateTimeInputBackground" ;
            integerInput1.BackgroundStyle.CornerType = DevComponents.DotNetBar.eCornerType.Square;
            integerInput1.Location = new System.Drawing.Point(userDefinedGrid.Location.X + userDefinedGrid.Size.Width + 30, userDefinedGrid.Location.Y); // à calculer par rapport à la grid
            integerInput1.MaxValue = 2099;
            integerInput1.MinValue = 2000;
            integerInput1.Increment = 1;
            integerInput1.Name = "integerInput1" ;
            integerInput1.ShowUpDown = true ;
            integerInput1.Size = new System.Drawing.Size(52, 20);
            integerInput1.TabIndex = 112;
            integerInput1.Value = DateTime .Today.Year;
            integerInput1.ValueChanged += new EventHandler (integerInput_ValueChange);
            userDefinedGrid.Parent.Controls.Add(integerInput1);
        }
         public void FormClosedCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;
            MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.UserDefined userDefinedGrid = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.UserDefined)sigForm.MovableControls[ "B43C3A2A33" ];
            System.Windows.Forms.Control[] controls = sigForm.Controls.Find( "integerInput1" , true );
            DevComponents.Editors.IntegerInput integerInput1 = (DevComponents.Editors.IntegerInput)controls[0];
            integerInput1.ValueChanged -= new EventHandler (integerInput_ValueChange);
        }
         private void userDefinedGrid_BeforeFillWithData( object sender, MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.UserDefined.BeforeFillWithDataEventArgs e)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.UserDefined userDefinedGrid = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.UserDefined)sender;
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)userDefinedGrid.Form;
            System.Windows.Forms.Control[] controls = sigForm.Controls.Find( "integerInput1" , true );
            DevComponents.Editors.IntegerInput integerInput1 = (DevComponents.Editors.IntegerInput)controls[0];
             int valTmp = integerInput1.Value;
            e.ListSqlParams.Add( new MercatorSqlParam( "@myParam" , valTmp));

        }
         private void integerInput_ValueChange( object sender, EventArgs e)
        {
            DevComponents.Editors.IntegerInput integerInput1 = (DevComponents.Editors.IntegerInput)sender;
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)integerInput1.Parent.Parent;
            MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.UserDefined userDefinedGrid = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.UserDefined)sigForm.MovableControls[ "B43C3A2A33" ];
            userDefinedGrid.FillWithData();
        }
    }
}

 Te laden : 0000002516.zip (0 Kb - 04-10-2015)