U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Backorders op aanvraag beheren bij MercatorPenguin

0000003201     -      12-04-2024

Als de backorderbeheermodus van Mercator is ingesteld op ASK (= keuze ter beschikking van de gebruiker), zal MercatorPenguinServer deze keuze wijzigen naar OUI (=backorders behouden), aangezien het dialoogvenster niet aan de MercatorPenguin-gebruiker kan worden voorgelegd. Dit gedrag kan worden gewijzigd via deze instelling.

Er moet eerst een boolean kolom worden toegevoegd aan de tabel van de transacties (PIEDS_V of PIEDS_A).

alter table PIEDS_V add KEEP_BO bit not null default 0

Vervolgens, in de XAML-configuratie van de betreffende sequentie, moet je een EditSwitch toevoegen waarvan de bron KEEP_BO is.

 

<m:EditSwitch Source="keep_bo" BackgroundColor="%ThemeColor%" />

 

Tot slot meot je in de doelsequentie deze customizer toevoegen :

Zoom
namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed
    {
        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine)
        {
            billingEngine.BeforeSave += BillingEngine_BeforeSave;
        }

        public void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine)
        {
            billingEngine.BeforeSave -= BillingEngine_BeforeSave;
        }

        void BillingEngine_BeforeSave(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSaveEventArgs e)
        {
            MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine)sender;
            if (MercatorUi.Globals.IsMercatorPenguinServer)
                billingEngine.ForcedBackOrders = billingEngine.PiedsVRecord.KEEP_BO ? MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.ForcedBackOrdersEnum.Yes : MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.ForcedBackOrdersEnum.No;
        }
    }
}