U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bundel lijst naar rapport: Balans Algemene Rekeningen (titels)

0000002858     -      26-11-2019

Deze bundel is gekoppeld aan het rapport 2062G Lijst: Algemene rekeningen balans (titel) De boekhouding van Mercator is vereist. Om de parametrering te vereenvoudigen laat de bundel slechts 1 selectie per periode en niet per datum toe. Dit is vastgelegd met deze SearchEntry die onzichtbaar is gemaakt:

<m:SearchEntry SqlParam="$PARAM1$" Text="PERIODE" IsVisible="False" />

    


Snelle installatie: het bestand 2062G_Balans_algemene_rekeningen_ Titels.pngb kan worden gelezen via de button “Openen” onderaan het configuratiescherm.