U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bundellijst: Samenvattend overzicht (Belgische legislatuur)

0000002778     -      23-07-2020

Deze bundel toont een overzicht van het boekjaar in een logica die gelijk is aan de jaarrekeningen uit de boekhouding. Het bevat een picker waarmee je het boekjaar kan selecteren. Hiermee kan u de perioden filteren die in de twee pickers weergegeven worden, zodat u een reeks met periodes kan selecteren. Het is deze laatste waarmee rekening gehouden wordt bij het weergeven van gegevens. Wanneer er een nieuw boekjaar is toegevoegd, kan de lijst met boekjaren vernieuwd worden door de lijst naar beneden te trekken.

In deze bundel toont de eerste stap een samenvatting op één niveau (om de weergave lichter te maken) De tweede stap toont de details in de vorm van een saldo van de overeenkomstige algemene rekeningen.

Opmerking: Voor een ASBL-schema moet men in de query van stap 1 'TABLEX' vervangen door 'ASBLTABLEX'.

resume_exploitation_be_1_NL     resume_exploitation_be2_NL

De cijfers in dit voorbeeld zijn opzettelijk verkeerd.


Snelle installatie: het bestand Resultaat (verkort).pngb kan ingelezen worden via de knop "Openen", onderaan in het configuratiescherm.