U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Documenten van het Commercieel Beheer: invoer van de gebruiker vooraf

0000002991     -      08-03-2021

MercatorPenguin 2.9.2 of later maakt het mogelijk om de "herinvoer" van de login en het wachtwoord van de gebruiker te forceren alvorens een commercieel beheerdocument te bewerken. Dit zowel voor het aanmaken van een nieuw document als voor het aanpassen van een bestaand document. Om deze functionaliteit te activeren, moet u de AskUser-eigenschap van de BillingEditButton instellen op True.

<m:BillingEditButton Text="@LIB_BUTTON" AskUser="True" ... />

Na het klikken op deze knop ziet de gebruiker dit scherm :

ask_user_nl

Authenticatie gebeurt volgens de gebruikersinstellingen in Mercator en via de daar bepaalde methode (eenvoudig inloggen of inloggen via Active Directory).

Andere configuratiemogelijkheden op deze pagina.