U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Fout bij het verzenden van een grote hoeveelheid data naar de MercatorPenguinServer bij het bewaren van gegevens

0000002903     -      25-11-2019

Bij het bewaren van uitgevoerde wijzigingen in MercatorPenguin, kan het zijn dat er fouten worden waargenomen in de log van MercatorPenguinServer, in INNER EXCEPTION :

  • HttpException (0x80004005): Maximale lengte van de aanvraag overschreden
  • HttpException (0x80004005): Maximum request length exceeded

Dit gebeurt als de aanvraag HTTP de door IIS maximale maat is overschreden. De waarde van deze maximale maat is 4 Mb. Als, bij voorbeeld, een groot aantal fotos bewaard zijn, kan deze limiet onvoldoende zijn. In dat geval, zal het bestand web.config van MercatorPenguinServer moeten worden gewijzigd, door de informatie die hieronder in fluo geel is aangeduid toe te voegen, en zo deze maximale maat te verhogen (in dit voorbeeld naar 8 Mb).

<system.web>
    <compilation targetFramework="4.6" />
    <httpRuntime targetFramework="4.6" maxRequestLength="8192" />
</system.web>

Om de INNER EXCEPTION te bekomen, dient de versie 2.3 of hoger van MercatorPenguinServer geïnstalleerd te zijn.