U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Fout bij het weergeven van een grafiek in MercatorPenguin

0000003168     -      15-05-2023

Sinds versie 2.10.21 van MercatorPenguinServer is System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting vervangen door MercatorDataVisualization.Charting. Dit is om compatibiliteit tussen de klassieke en de core versie van Mercator mogelijk te maken. Op deze manier kan een grafiek gecompileerd in een klassieke Mercator gebruikt worden door een .net core versie van MercatorPenguinServer (en Mercator).

Bijgevolg is het voor de bestaande grafieken noodzakelijk om terug te gaan naar het tabblad "Grafiek" van alle grafieken aanwezig in "Tools / Setup / Penguin Bundles / Grafieken" en bovenaan de code te vervangen :

using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;

door 

using MercatorDataVisualization.Charting;

Dit vereist een voorafgaande update van Mercator.

Deze wijziging moet ook worden aangebracht in de klassieke Mercator.

Bij het opslaan van wijzigingen in een bestaande bundel, als Mercator detecteert dat de wijziging moet worden doorgevoerd, wordt een dialoogvenster gepresenteerd. De aanvaarding ervan zorgt automatisch voor de wijziging.