U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Geef informatie weer over het laatst toegevoegde artikel in documenten van het commercieel beheer, transfer tussen depots of inventarissen

0000003037     -      21-12-2021

MercatorPenguin 2.9.9 laat toe om informatie over het laatst toegevoegde artikel op het 2de tabblad, op het eerste tabblad te tonen. Dit kan ingesteld worden voor de documenten van het commercieel beheer, de transfer tussen depots en de inventarissen. Hierdoor kan u meteen een visuele controle uitvoeren zonder het 2de tabblad te raadplegen. Dit gebeurd via een LastItemLabel waarvan de property Source de naam van de kolom moet bevatten.   

Deze kolom kan volgende dingen zijn

 

Voorbeeld van de XAML code voor een document van het commercieel beheer :

<Label FontSize="10" Text="Dernier article validé :" />
<m:LastItemLabel FontSize="18" Source="id_article" Margin="10,0,0,0" />
<m:LastItemLabel FontSize="12" Source="designatio" Margin="10,0,0,0" />
<m:LastItemLabel FontSize="14" Source="s_cle1" Margin="10,0,0,0" />

Voorbeeld van de XAML code voor een inventaris of een transfer tussen depots

<Label FontSize="10" Text="Dernier article validé :" />
<m:LastItemLabel FontSize="18" Source="id_art" Margin="10,0,0,0" />
<m:LastItemLabel FontSize="12" Source="designatio" Margin="10,0,0,0" />

 

Het LastItemLabel heeft ook een Mask property die elke opmaak kan accepteren. Deze opmaak werkt op dezelfde manier als dat van String.Format() van het .net framework.
Bijvoorbeeld : ### ##0.00

 

dernier_article_scanne_nl