U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het bijwerken van de MercatorPenguinServer

0000003118     -      06-12-2022

Procedure voor het bijwerken van de MercatorPenguinServer :

 

  • Download het bestand 0000002758.zip.
  • Ga naar de server waarop IIS staat die deze webapplicatie bevat.
  • Zoek op de server de wwwroot directory van deze webapplicatie. Over het algemeen is dit een subdirectory van C:\inetpub.
  • Pak de inhoud van het zip-bestand uit in deze map, met uitzondering van (deze zijn alleen nodig voor nieuwe installaties) :
    • Het web.config bestand
    • De mappen App_Data en LogFiles
  • Bestanden met dezelfde naam zijn er al. Het vervangen van de DLL's zal de webapplicatie automatisch herstarten.