U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het bijwerken van de MercatorPenguinServer

0000003118     -      07-06-2024

Procedure voor het bijwerken van de MercatorPenguinServer :

 

Installatie op basis van het klassieke .NET framework

 • Download het bestand MercatorPenguinServer.zip
 • Ga naar de server waarop IIS staat die deze webapplicatie bevat.
 • Zoek op de server de wwwroot directory van deze webapplicatie. Over het algemeen is dit een subdirectory van C:\inetpub.
 • Pak de inhoud van het zip-bestand uit in deze map, met uitzondering van (deze zijn alleen nodig voor nieuwe installaties) :
  • Het web.config bestand
  • De mappen App_Data en LogFiles
 • Bestanden met dezelfde naam zijn er al. Het vervangen van de DLL's zal de webapplicatie automatisch herstarten.

 

Installatie op basis van het .net Core framework

 • Download het bestand MercatorPenguinServerCore.zip
 • Ga naar de server waarop IIS staat die deze webapplicatie bevat.
 • Zoek op de server de wwwroot directory van deze webapplicatie. Over het algemeen is dit een subdirectory van C:\inetpub.
 • Stop deze website via de IIS-beheerconsole.
 • Pak de inhoud van het zip-bestand uit in deze map, met uitzondering van (deze zijn alleen nodig voor nieuwe installaties) :
  • Het appsettings.json bestand
  • De mappen App_Data en LogFiles
 • Bestanden met dezelfde naam zijn er al. Accepteer de vervanging.
 • Start deze website via de IIS-beheerconsole.