U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Na de registratie van gegevens, bepaalde gedragingen afdwingen

0000002886     -      18-06-2022

MercatorPenguin 2.2.2 of hoger laat toe om, indien gewenst, de property RefreshListViewAfterValidation op True vast te zetten, na het bewaren van de gegevens, de ListView te vernieuwen zodat de wijziging van de gegevens gebeurt. Dit wordt toegepast met de knoppen van het type :

  • SigEditButton
  • ActionEditButton
  • BillingEditButton
  • InventoryEditButton
  • TransferEditButton

Voorbeeld van XAML code :

<m:SigEditButton Text="Modifier" Module="STOCK" IdSig="@S_ID" RefreshListViewAfterValidation="True" />

 

Als deze parameter True is, is het mogelijk om in de eigenschap PopAfterValidation het aantal bundelstappen te bepalen waarvoor u een rollback wilt uitvoeren.

<m:BillingEditButton ... RefreshListViewAfterValidation="true" PopAfterValidation="2" />

MercatorPenguin 2.10.6 of hoger laat toe om 

  • de property ResetSearchAfterValidation op True vast te zetten, na het bewaren van de gegevens, naar de zoekstap, met het zoekformulier leeg, terug keren.
  • de property GoToBundleListAfterValidation op True vast te zetten, na het bewaren van de gegevens, terug naar lijst met bundels.

Prioriteitsvolgorde

  • GoToBundleListAfterValidation
  • ResetSearchAfterValidation
  • RefreshListViewAfterValidation met of zonder PopAfterValidation