U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Notificatiebundel: Openen en afsluiten kassa

0000002795     -      23-07-2020

Deze bundel maakt het mogelijk om een melding te verzenden wanneer de kassa (of een bepaalde geldlade) wordt geopend of gesloten. Bij de tweede stap wordt de inhoud van de kassa weergegeven, dit werkt op identieke wijze als  een bundel van het type lijst.

Kassaoverzicht_01_NL     Kassaoverzicht_02_NL

De customizer hieronder toont hoe je een melding kan verzenden bij het valideren van de schermen "Kassa opening" &  "Kassa sluiting".

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace Gescom
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer
    {

        public void FormLoadCustomize(Form form)
        {
            if (form is MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashOpeningClosingForm) // scherm opening/sluiting kassa actief
                MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashOpeningClosingForm gescomCashOpeningClosingForm = (MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashOpeningClosingForm)form;
                gescomCashOpeningClosingForm.AfterValidate += gescomCashOpeningClosingForm_AfterValidate;
                gescomCashOpeningClosingForm.Disposed += GescomCashOpeningClosingForm_Disposed;
            }
        }

        private void GescomCashOpeningClosingForm_Disposed(object sender, EventArgs e)
        {
            MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashOpeningClosingForm gescomCashOpeningClosingForm = (MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashOpeningClosingForm)sender;
            gescomCashOpeningClosingForm.AfterValidate -= gescomCashOpeningClosingForm_AfterValidate;
            gescomCashOpeningClosingForm.Disposed -= GescomCashOpeningClosingForm_Disposed;
        }

        void gescomCashOpeningClosingForm_AfterValidate(object sender, MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashOpeningClosingForm.AfterValidateEventArgs e)
        {
            MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashOpeningClosingForm gescomCashOpeningClosingForm = (MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashOpeningClosingForm)sender;
            
            string msg = "Kasnummer " + gescomCashOpeningClosingForm.CashDrawer;
            if (gescomCashOpeningClosingForm.Type == MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashOpeningClosingForm.GescomCashOpeningClosingEnum.Opening)
                msg += " ouvert";
            else
                msg += " Afsluiting";
            msg += " par " + Globals.CurrentUser["nom"].ToString() + ".";

            Dictionary<string, object> dicoParams = new Dictionary<string, object>
            {
                { "@message", msg },
                { "@tiroir", gescomCashOpeningClosingForm.CashDrawer }
            };
            MercatorPenguin.NotificationClient.Send(msg, "03c82b35-4ae6-4db7-b142-5a774d852358", dicoParams);
        }

    }
}

 

Het is noodzakelijk om de waarde van de bundleId-parameter aan te passen naar de waarde van het bestand in de PENGUIN_BUNDLES-tabel.


Snelle installatie: het bestand Opening - sluiting kassa.pngb kan ingelezen worden via de knop "Openen" terug te vinden onderaan in het instellingenscherm.