U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Privacybeleid van MercatorPenguin

0000002787     -      13-01-2021

MercatorPenguin verzamelt geen persoonlijke gegevens van de gebruiker.

MercatorPenguin vereist alleen toegang tot de mobiele camera voor het uitlezen en herkennen van barcodes. MercatorPenguin is in staat om foto’s te maken, het kan ook geen toegang krijgen tot afbeeldingen die op het apparaat zijn opgeslagen. Het verlenen van deze toegang is optioneel.

MercatorPenguin bewaart de lijst met bundels op het apparaat, dit voor elk van de geconfigureerde profielen. Deze lijst met bundels bevat geen gevoelige of persoonlijke informatie.

MercatorPenguin biedt een weergave van de gegevens uit de Mercator-database. Het ophalen van deze gegevens wordt beheerd in de instellingen van Mercator. Elke opvraging en weergave, weergegeven in de vorm van een bundel, wordt geassocieerd met één of meerdere gebruikersprofielen van Mercator. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de personen die betrokken zijn bij het opzetten van Mercator om deze verschillende items juist in te stellen, om ervoor te zorgen dat elke gebruiker toegang heeft tot zijn gegevens. Deze gegevens worden nooit opgeslagen in de mobiele telefoon, noch doorgegeven aan derden of aan de editor.

De logingegevens van elke configuratie worden bewaard in het wachtwoordbeheer van uw apparaat. (via Xamarin.Auth Repository). De logingegevens worden gecodeerd bewaard en de vertrouwelijkheid van deze gegevens wordt verzekerd door uw mobiel apparaat (iOS of Android).

MercatorPenguinServer is een server die de interfaces verzorgt tussen MercatorPenguin en de Mercator-database die gehost wordt op een SQL-server. MercatorPenguinServer wordt geïnstalleerd onder de verantwoordelijkheid van beheerders die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur die de webserver host. MercatorPenguinServer verzamelt gegevens om zijn eigen logboeken aan te vullen, deze gegevens worden opgeslagen voor foutopsporing, onderhoud en beveiligingsdoeleinden. Deze logs worden nooit doorgegeven aan MercatorPenguin gebruikers, aan derden of aan de editor van Mercator. Deze gegevens worden lokaal bewaard op de server die MercatorPenguin host. Wanneer er een gebeurtenis in het logboek geregistreerd wordt, wordt het IP-adres van de MercatorPenguin gebruiker vastgelegd.

MercatorPenguin communiceert met de MercatorPenguinServer via het HTTPS-protocol. Dit zorgt voor een versleutelde communicatie tussen uw mobiel apparaat en de server. Een unieke token en een hashkey verzekeren de ontvanger van de informatie dat de communicatie via de verwachte MercatorPenguinServer verlopen is. (Zie het punt "Waarom is de beveiliging die MercatorPenguinServer biedt betrouwbaar?" op deze pagina)

Indien notificaties geactiveerd zijn, legt MercatorPenguin extra informatie vast die naar Google Firebase (voor Android-telefoons) of Apple Push Notification (APN voor iOS-apparaten) wordt verzonden. Dit gebeurt via Google Firebase. Deze operator geeft op deze pagina de gegevens aan die verzameld worden bij het gebruik van hun service. De locatiegegevens en het e-mailadres worden nooit verzonden. MercatorPenguin ontvangt wel de naam van de gebruikte Mercator-licentie, alsook het gebruikers-id (users.id).

Door MercatorPenguin te gebruiken, bevestigt de gebruiker dat hij de Mercator-licentie accepteert, welke volledig van toepassing is op MercatorPenguin. In Mercator is de inhoud van deze conventie beschikbaar in het menu Vensters => Informatie. Klik hier op de knop “Licentie”.

Dit privacy-beleid kan op elk moment gewijzigd worden zonder kennisgeving aan de gebruiker. We raden MercatorPenguin-gebruikers aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte gehouden te worden van eventuele wijzigingen.