U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Voeg vrije informatie toe aan documenten van het Commercieel beheer met lijnen, transfers van depots of inventarissen

0000003002     -      15-01-2021

Het is mogelijk om vrije informatie in het eerste tabblad van documenten van het Commercieel beheer met lijnen, transfers van depots en inventarissen weer te geven. Dit wordt gedaan met behulp van de eigenschap ReqSql2ExtraColumns van de EditEntry waarvan de bron LINE|ID_ARTICLE of LINE|ID_ART is. Deze eigenschap moet elementen van de clausule select van een SQL-query naar de tabel STOCK ontvangen.

<m:EditEntry Placeholder="Article" Source="LINE|ID_ART" ReqSql2ExtraColumns="stock.s_mycolumn as perso1,dbo.MYFUNCTION(stock.s_id) as perso2"  />

De syntaxis "as" is optioneel voor kolommen in de tabel STOCK.

In de code XAML Tab1 moet u op de gewenste locatie EditEntries, die zijn gekoppeld aan deze extra kolommen, toevoegen :

<Label Text="Perso 1" FontSize="12" VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="End" Margin="0,0,5,0" Grid.Column="0" Grid.Row="6" />
<m:EditEntry Source="LINE|PERSO1" IsEnabled="False" Grid.Column="2" Grid.Row="6" />

<Label Text="Perso 2" FontSize="12" VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="End" Margin="0,0,5,0" Grid.Column="0" Grid.Row="7" />
<m:EditEntry Source="LINE|PERSO2" IsEnabled="False" Grid.Column="2" Grid.Row="7" />

De bron van deze EditEntries moet in de vorm LINE| worden geschreven, gevolgd door de naam van de kolom geproduceerd door de instellingen gemaakt in ReqSql2ExtraColumns. De eigenschap IsEnabled is ingesteld op false, aangezien deze kolommen niet voorkomen in de bijbehorende tabel van de lijnen. Daarom moeten deze gegevens niet-wijzigbaar worden gemaakt.