U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Weergaveformaat ingesteld in de XAML code

0000002947     -      30-10-2023

MercatorPenguin 2.6 biedt een extra mogelijkheid voor het bepalen van een weergaveformaat bij het vervangen van variabelen door hun inhoud.

Eerder kon het resultaat van deze SQL-query

select convert(char(10),p.date,105) as date,ltrim(dbo.transform(p.tot_ttc_fb,'999 999.99')) as tot_ttc_fb from PIEDS_V ...

worden weergegeven via deze XAML code :

<Label Text="@DATE" />
<Label Text="@TOT_TTC_FB" />

De toepassing van het weergaveformaat werd gedaan door de SQL-server (hoewel dit niet echt zijn taak is) en de kolommen werden teruggestuurd als strings.

Sinds MercatorPenguin 2.6 is het mogelijk om de SQL-query te vereenvoudigen.

select date,tot_ttc_fb from PIEDS_V ...

en om een identieke weergave te verkrijgen via deze XAML-code:

<Label Text="@DATE:dd/MM/yyyy" />
<Label Text="@TOT_TTC_FB:### ### ##0.00" />

Het is mogelijk om een weergaveformaat in te stellen in het formulier @COLONNE:mask. Dit formaat werkt op dezelfde manier als string.Format() in het .net Framework. MercatorPenguin ontvangt de eigen gegevens van de SQL-server en past deze opmaak toe. (Dit is de taak van de cliëntsoftware).

De twee manieren om het weergaveformaat aan te brengen kunnen naast elkaar bestaan.