U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Configuratie van de koppeling van een Ingenico terminal

0000002894     -      08-02-2021

Mercator 10.4 of later is compatibel met de betaalterminals van Ingenico. De ontwikkeling werd getest op terminals Lane/5000 en Desk/5000.

De koppeling kan ofwel via het lokale netwerk, ofwel via de in het toestel geïntegreerde en via haar USB poort ge-emuleerde COM poort, worden uitgevoerd. Om deze koppeling te realiseren moet je beschikken over een voucher die INGENICO3000142258+3000142259, of 3000142258 en 3000142259 met de serienummers van de gebruikte terminals overeenstemt, bevat.

Opdat een koppeling met Mercator kan worden opgezet, moet de terminal worden geconfigureerd, als volgt:

 • Druk op F
 • Kassa menu
 • Instel menu
 • Het wachtwoord is "2009"
 • Verbinding wijzigen
 • OK om te wijzigen
 • Kiezen tussen Serieel en TCP/IP
  • Serieel:om de terminal met de PC te verbinden wordt een standaard USB kabel gebruikt
   • In de terminal kies je voor USB
   • Bepaal de communicatieparameters
   • In Mercator, via "Tools > Opties > Uitrusting kassa", bepaal de opties "Port COM terminal Ingenico" (onder de vorm COM1) en "Configuratie COM port terminal Ingenico", met de overeenstemmende waarden
  • TCP/IP: in dit geval is Mercator een TCP server en de terminal haar client
   • Configureer een vast IP adres in de kassa PC waar Mercator wordt gehost
   • In de terminal: IP adres: het vast IP adres aanduiden
   • Vervolledig het poort nummer: voorbeeld 10000
   • Als de firewall van deze PC actief is, maak een regel aan om het inkomende verkeer op de TCP poort 10000 toe te laten
   • In Mercator, via “Tools > Opties > Uitrusting Kassa”, duid de optie “TCP poort terminal Ingenico” aan.

Wij raden ten sterkste de installatie in de modus TCP/IP aan, aangezien deze een betere stabiliteit van automatische herverbinding ingeval van verlies van verbinding.

Het menu “Tools > Betaalterminal > Ingenico > Activiteit” toont de op de terminal lopende verbindingen. Dit venster toont eveneens de terminal die actief is of niet. Het is normaal dat er een opvolging van boodschappen “keep-alives” verschijnt.

Het is ook nodig om de relaties met de betaalwijzen van Mercator toe te wijzen, door voor de gewenste betaalwijzen de kolom “Ingenico” te vervolledigen.

Via het menu “Tools > Opties > Betaalterminal Ingenico – Bevestiging betaling” (id = IGNCO_STOP), kan men de manier waarop de gebruiker van het resultaat van een betaaltransactie wordt verwittigd, kiezen (hetzij “STOP” : een te valideren venster; hetzij “Popup”: een venster dat verschijnt en na 3 seconden verdwijnt).

Bij het verzenden van een betaling naar de terminal, als deze is toegewezen aan een betaalwijze waarbij de kolom “Ingenico” een waarde heeft, zal Mercator dit scherm tonen, zodat de verschillende fases van de betaling kunnen worden gevolgd:

Opgelet
 • Het te gebruiken kaart type wordt niet naar de terminal gestuurd. Maar het is mogelijk om een betaling voor een type kaart (vb. Bancontact) te lanceren, en dat de klant toch met een andere credit card (vb. Visa) betaalt. Bij de ontvangst van de transactie, zal Mercator, als hij een overeenstemming in de tabel van de betaalwijzen vindt, de betaalwijze aanpassen.
 • Voor Edenred- of Sodexo-betalingen is slechts één type kaart geautoriseerd door Ingenico: Eco-check of Lunch-Pass.
  Als beide opties zijn gedefinieerd, verschijnt er bij betaling via de Ingenico-terminal een foutmelding omdat de lezer niet weet welk type hij moet kiezen. Als gevolg hiervan blijft de terminal opnieuw opstarten. In dat geval moet een van de twee opties worden verwijderd.

Op de afdruk lay-out, volstaat het om het resultaat van de functie xIngenico voor het veld CardholderTicket. De inhoud van het ticket wordt door de terminal berekend. De breedte kan via de optie “Betaalterminal Ingenico > Breedte papier” worden gewijzigd.


Voor een gebruik in de modus “seriële poort” en als (en enkel als) deze poort door Windows niet werd herkend, is de driver in IngenicoUSBdrivers_3.14.zip beschikbaar.