U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Op het netwerk gedeelde ticketprinters of geldladen

0000000080     -      29-11-2015

Mercator laat toe om een ticketprinter of geldlade te gebruiken die op een netwerk vermeld wordt (niet rechtstreeks aangesloten op de pc, maar wel bruikbaar via een netwerk).

Daartoe moet men:

 • op de pc met de COM- of LPT-poort:
  • de gemeenschappelijke printer activeren,
  • de naam van de pc vermelden in het netwerk (bv. MIJN_PC_SERVER),
  • een generieke printer ("Alleen tekst" - "Text Only") installeren en aansluiten op de juiste poort,
  • deze printer delen door hem een gemeenschappelijke naam te geven (bv. PUBLIEKE_POORT);
 • op de host-pc:
  • een generieke printer ("Alleen tekst" - "Text Only") installeren en aansluiten op een lokale poort (geen netwerkpoort!),
  • op het niveau "Uitrusting kassa" \\MIJN_PC_SERVER\PUBLIEKE_POORT instellen als "ticketprinterpoort" of "geldladepoort".


De rest van de configuratie is identiek aan de configuratie vermeld in de rubriek Installatie van een ticketprinter.