U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Webapplicatie voor een portable terminal waarmee het mogelijk is om bestellingen om te zetten in leveringen met de opvolging van backorders

0000002208     -      18-03-2014

De beschreven webapplicatie is bestemd voor portable terminals (PDA, ...) die overeen WiFi-verbinding en een browser beschikken. Dit is geschreven onder de vorm van een ASP.net-applicatie waarvan de volledige broncode wordt geleverd en waarmee elke vereiste aanpassing dan ook mogelijk is. (De applicatie kan uiteraard vanuit om het even welke browser gebruikt worden)

mercatorpicking

Deze werkt als volgt:

 • De gebruiker scant een bestelnummer: dit geeft aan met welke bestelling er rekening zal worden gehouden. Deze bestelling moet in Mercator bestaan.
 • De gebruiker scant een artikel waarvan de barcode in het veld S_CLE2 moet bestaan. De gebruiker bepaalt de te leveren hoeveelheid.
 • De gebruiker herhaalt de voorgaande handeling voor alle artikels die deel uitmaken van de levering.
 • Vervolgens klikt hij op 'Opslaan': de applicatie genereert een leverbon met de geselecteerde artikelen en de niet-geleverde artikels worden in de bestelling gehouden.
 • Vervolgens kan de gebruiker dit proces herhalen voor een andere bestelling.

De applicatie wordt als een website op de ISS-server geïnstalleerd. De algemene installatieconcepten reiken verder dan de inhoud van deze pagina en dan de Mercator-ondersteuning. We vestigen echter graag uw aandacht op de volgende punten:

 • De referenties moeten in de volgende assemblies vanuit een Mercator Majuro die up to date is, worden bijgewerkt:
  • MercatorUi.dll
  • MercatorTunnel.dll
  • MercatorComponents.dll
 • De website gebruikt variabelen van de op de SQL-server opgeslagen sessies. De SQL-server moet dan ook geconfigureerd worden door Aspnet_regsql.exe uit te voeren.
 • In het bestand web.config moet de SQL-ConnectionString naar deze SQL-server worden aangepast: <sessionState mode="SQLServer" timeout="120" sqlConnectionString="data source=...; integrated security=false; user id=sa; password=..."/>
 • Op niveau van de application pool moeten voldoende toegangsrechten worden verleend.
 • Het bestand MercatorPicking.ini moet met de gewenste waarden worden aangepast wat de configuratie van Mercator betreft:
  • UserName: Mercator-gebruiker
  • UserPwd: wachtwoord van deze gebruiker
  • OrderJournal: orderjournaal
  • ShipJournal: leverjournaal
 • De website moet met de standaardtools (Visual Studio) gepubliceerd worden.
 • Indien deze webapplicatie met de debugger van Visual Studio gebruikt wordt, dan moeten de lijnen 30 en 31 van App_Code\Divers.cs worden aangepast om rekening te houden met de lokale configuratie.

Opmerkingen:

 • Deze ontwikkeling wordt uitgedacht in de veronderstelling dat deze artikels geïdentificeerd kunnen worden met een unieke sleutel 2.
 • Daarvoor zijn commercieel beheer Aruba en de optie ENGG vereist.

 Te laden : 0000002208.zip (151 Kb - 30-04-2013)