U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Migratie naar Mercator Core

0000003163     -      18-12-2023

Context

Tot november 2020 werd Mercator uitsluitend gecompileerd voor het .net Framework 4. In november 2020 brengt Microsoft een grote release uit van de .net-omgeving met de versie .net 5.0. Deze versie is geen evolutie van het door Mercator gebruikte framework 4, maar een update van .net Core 3.0. Daarom vereiste de migratie van Mercator naar .net 5.0 heel wat aanpassingen.

In november 2021 heeft Microsoft versie 5.0 opgewaardeerd naar 6.0.

In november 2022 heeft Microsoft versie 6.0 opgewaardeerd naar 7.0.

In november 2023 heeft Microsoft versie 7.0 opgewaardeerd naar 8.0.

Tot op heden (december 2023) wordt Mercator samengesteld voor beide omgevingen, die worden aangeduid met een speciaal pictogram:

Het klassieke .net framework
versie 4.8

Het .net Core framework 
versie 8.0

In zijn mededeling schrapt Microsoft het woord Core. Wij behouden het om de versies te onderscheiden.

Functioneel zijn deze versies absoluut identiek. Technisch gezien zijn de onderliggende tools die de Mercator-programmeurs gebruiken zeer verschillend.

Migratie

De migratie is zeer eenvoudig. Het gebeurt vanuit de hoofddirectory van een volledig functionele klassieke Mercator met een minimale 11.0 voucher. Alle gebruikers moeten de Mercator in deze directory laten staan (niet noodzakelijk Mercator op andere werkstations die elk hun eigen hoofddirectory gebruiken).

Pak de inhoud van het onderstaande zip-bestand uit in deze map. Vervolgens moet u MercatorUpdater.exe uitvoeren om een update uit te voeren. Wanneer u voor het eerst een .net Core-toepassing start, kan een dialoogvenster voorstellen om het .net Core-framework te downloaden en te installeren. U hoeft dit alleen maar te accepteren.

Niets meer!

Aandachtspunten

Een klassieke Mercator en Mercator Core kunnen perfect naast elkaar bestaan. Dit betekent dat sommige werkstations in .net 4.8 kunnen zitten en andere in .net Core. 

Merk op dat de updatewizard nooit het kader van een Mercator verandert. Hij werkt elke versie afzonderlijk bij (een klassieke Merccator blijft updates uitvoeren voor klassieke Mercators, terwijl Mercator Core updates uitvoert van Mercator Core).

Mercator Core is niet bedoeld om op een 32-bits versie van Windows te draaien. Het is echter nog steeds mogelijk om het in 32-bits op een 64-bits versie van Windows uit te voeren.

MercatorShield hoeft niet te worden aangepast. Er bestaat echter een .net Core-versie.

MercatorPenginServer moet worden aangepast omdat het een .net Core-installatie vereist om verbinding te maken met een Mercator Core.

Als de OLE-koppeling naar Mercator wordt gebruikt, moet u MercatorOle.net.dll vervangen door de Core-versie ervan. Installatie en registratie worden op deze pagina beschreven.

Aandachtspunten voor ontwikkelaars bij de migratie van Mercator naar .net Core.

Vragen - Antwoorden

Waarom migreren naar de Core-versie?

  • De volledige revisie van delen van het framework zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de prestaties in een aantal gebieden van de software. Het resultaat is een snellere Mercator.
  • Andere ontwikkelingen rond Mercator kunnen gemakkelijker of coherenter worden gemaakt als ze volledig gebaseerd zijn op de .net Core-architectuur. Dit geldt met name voor websites en andere webapplicaties die op basis van ASP.net Core of MAUI worden ontwikkeld.

 

Is of wordt deze migratie uiteindelijk verplicht?
Nee. Daar hebben we op dit moment geen plannen voor.

 

Wordt de klassieke Mercator opgegeven ten gunste van Mercator Core?
Nee, aangezien het 4.8 framework geen einddatum heeft. Het 4.8 framework wordt gedistribueerd als onderdeel van Windows en heeft dezelfde levenscyclus als de Windows waarmee het wordt geleverd. Deze "klassieke" Mercator zal op dezelfde manier blijven evolueren als Mercator Core. Het kan dus een voucher krijgen met een versie 11.0 om te profiteren van de nieuwe functies.

 

Waarom is Mercator Core niet uitgebracht in de versies 5.0 en 6.0?
In 2020 kondigde Microsoft zijn nieuwe strategie aan betreffende ontwikkeltools en hun boomstructuur. Het toenmalige schema voorzag één release per jaar vanaf november 2020, "culminerend" in oktober 2022 in versie 7.0, die als hoogtepunt werd gepresenteerd. In het najaar van 2020 begon het ontwikkelingsteam met het overzetten van de code naar versie 5.0. Dit was het belangrijkste deel van het werk. Vervolgens werd elk jaar de upgrade naar de nieuwste versie uitgevoerd. We vonden het gepast om te wachten op deze definitieve versie 7.0 voor een bredere release.

 

Aangezien versie 8.0 niet "definitief" is, zal Mercator Core worden overgezet naar versie 9.0?
Ja, in november 2024 gaan we over naar versie 9.0. En het proces zal de volgende jaren doorgaan.

 

.net Core is een multi-platform ontwikkelingsplatform (Mac, Linux, ...). Zal Mercator Core bruikbaar zijn op deze platformen?
Nee, het zal altijd worden gebruikt in de Windows-omgeving. Mercator blijft afhankelijk van de middelen die door Windows worden geleverd. Door de afhankelijkheid van Windows te verwijderen, zou het ontwikkelingsteam hebben geëist dat ALLE aangepaste instellingen en ontwikkelingen in en rond Mercator opnieuw worden gemaakt. In plaats daarvan hebben we gekozen voor een pijnloze migratie.Te laden : 0000003163.zip (68226 Kb - 18-12-2023)